És normal sentir insatisfacció en algun àmbit de la nostra vida, ja sigui personal, professional, sentimental, etc. Això ens permet descobrir què és el que volem canviar i sovint ens empeny a voler millorar. D’alguna manera, la insatisfacció ens ajuda a aconseguir canvis concrets que volem assolir, però quan aquesta insatisfacció és constant i intensa, pot transformar-se en frustració, ira, apatia i tristesa, sobretot quan associem aquesta insatisfacció a factors externs: la feina, les altres persones, etc. És important aprendre a gestionar aquesta emoció i les que se’n deriven, com la inseguretat, la frustració o la por. Quan ens sentim així, totes les valoracions que fem provenen d’emocions que ens anclen a aquesta forma de sentir, interpretar i viure convertint-se en un malestar o sentiments d’apatia constants.