El procés d’atenció, comença en el moment que l’usuari fa la primera trucada al centre demanant informació. Generalment, sempre demanem que ens puguin explicar el motiu de consulta a través d’un correu electrònic. D’aquesta manera, podem recollir la informació necessària per poder atendre el motiu de consulta.

En la primera visita, a partir de les dades que ens hagueu facilitat anteriorment en el correu electrònic, es fa una entrevista per poder fer un recull d’informació més acurat per poder valorar la problemàtica.

A partir de tota aquesta informació, es fa una reunió d’equip on es valoren les necessitats específiques de cada cas i es planteja la intervenció que més s’adequa a les necessitats concretes de cada usuari.

Conjuntament amb l’usuari i/o amb la família, es decideix la freqüència, la duració i els objectius de tractament, que s’aniran revisant al llarg del procés.

Sempre que treballem amb nens, considerem de gran rellevància poder apropar-nos al seu context més proper; família i escola. D’aquesta manera aconseguim que totes les “peces” clau que envolten al nen/a, entenguin, ajudin, acompanyin i per tant, facilitin, el procés que s’està duent a terme, en la mesura del possible. Així doncs, el nen pot sentir-se molt més recolzat i acompanyat en el procés.